KONZULTACIJE: srijedom od 12:00h do 13:00h u uredu u Aristotelici
E - MAIL: alen.biskupovic@uaos.hr
 

 

 

 

 

Kolegiji:

Povijest 1 Antika - Loomen
Povijest 2 Srednji vijek - Loomen
Povijest 3 Elizabetinsko kazalište - Loomen
Povijest 4 Od klasicizma do romantizma - Loomen
Povijest 5 Od realizma do teatra apsurda - Loomen
Povijest 6 Moderna i postmoderna - Loomen

Žanr Kabaret - Loomen
Filmski žanrovi - Loomen
Hrvatska dramska moderna -  Loomen
Kazališna kritika - Loomen
Suvremena američka drama - Loomen
Suvremena ratna drama - Loomen
Vizualni aspekti kazališne predstave - Loomen
Žanr dokumentarna drama - Loomen


Alen Biskupović (Osijek, 1978.)
Docent humanističkih znanosti, teatrologija i dramatologija.
Teatrolog i kazališni kritičar (Kazalište.hr, Republika, Vijenac, Hrvatsko glumište...)
Tajnik Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa

OBRAZOVANJE
2006. – 2014. Filozofski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski doktorski studij KNJIŽEVNOST I KULTURNI IDENTITET – obranjena disertacija (mentorstvo red. prof. dr. sc. Sanja Nikčević) pod naslovom Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine te stečeno zvanje doktora znanosti iz područja Humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti
2000. -  2006. Filozofski fakultet u Osijeku, studij ANGLISTIKE I GERMANISTIKE, smjer ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST: diplomirani profesor engleskog i njemačkog jezika i književnosti
 
RADNA MJESTA 
2016. - Docent na Odsjeku za kazališnu umjetnost, UAOS
2014. - 2016. viši asistent na Odsjeku za kazališnu umjetnost, Umjetnička akademija u Osijeku
2008. - 2014.  asistent na Odsjeku za kazališnu umjetnost, Umjetnička akademija u Osijeku
2008. - kazališni kritičar, recenzent i izvjestitelj kazališnih predstava,festivala i teatroloških izdanja kao suradnik različitih mjesečnika i web stranica Kazalište.hr, Republika, Hrvatsko slovo…).  
2006. - 2008. profesor engleskog i njemačkog jezika, Privatna gimnaija Gaudeamus, Osijek
2006. - 2008. profesor engleskog i njemačkog jezika, Isusovačka klasična gimnazija, Osijek
2006. - 2008. profesor engleskog i njemačkog jezika, Ad Hoc – centar za obrazovanje i prevođenje, Osijek
2006. - 2008. konzekutivni i simultani prevoditelj za engleski i njemački jezik, Ad Hoc – centar za obrazovanje i prevođenje, Osijek
 
USAVRŠAVANJE

2016. Radionica Art terapija SNAGA U TEBI, 9. Dioniz, vodstvo doc. Heidi Bardot MA, ART-BC i Carrie Knebel LCSW-C, ATR-BC, Waghington DC
2016. Radionica Art terapija ŽIVOTNI PUT, 9. Dioniz UAOS, vodstvo doc. Heidi Bardot MA, ART-BC i Carrie Knebel LCSW-C, ATR-BC
2016. Radionica ROCCO Removing Obstacles for Cross-border Cooperation, Ministarstvo  znanosti, obrazovanja i sporta, Erasmus+ i EU, FOI Varaždin, vodstvo red.prof.dr.sc. Blaženka Divjak
2014. Radionica LOOMEN, Sveučilište J. J. Strossmayera, UAOS, Osijek, prosinac 2014., vodstvo doc.art. Jasmina Pacek i Tomislav Marijanović
2014. Radionica ISHODI UČENJA, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, listopad 2014., vodstvo doc.dr.sc. Tihomir Živić FFOS, suradnik AZVO-a i evaluator, Osijek
2014. Radionica iz programskog paketa STATISTICA, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek, listopad 2014., vodstvo izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić – pročelnica Odjela za matematiku
2014.   Radionica Agencija za mobilnost i programe Europske unije, OBZOR    2020., Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek, rujan
2014., vodstvo Marina Pražetina – viša stručna savjetnica i dr.sc. Maja Vehovec
2014. Unpack the Arts (http://unpackthearts.eu/), London, Velika Britanija, rezidencija suvremenih umjetnost za novinare iz kulture i kazališne kritičare, pod vodstvom Yohann Floch – koordinator Fresh Arts Coalition Europe i savjetnik Unpack the Arts rezidencijskog programa za kritičare i novinare EU
2014. Definiranje ishoda učenja prema kolegijima, Sveučilište J.J. Strossmayera, Umjetnička akademija u Osijeku, pod vodstvom doc.dr.sc. Ana Kurtović
2010. Radionica o sedmom okvirnom programu FP7 za znanstvenike iz društvenih i humanističkih znanosti, Zagreb
2008. Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – SUPER UNIOS, Osijek, UAOS
2007. 5th Longman Conference on English Language Teaching, Zagreb
2006. American studies workshop Ethnic Identities in Today’s America, Zagreb
2003. Goethe Institut Zagreb, Fernsehsprachkurs, OŠ Mladost, Osijek pod vodstvom Herrn Dr. Dieter Kirsch

 

PRIOPĆENJA NA SIMPOZIJIMA
1. Krležini dani Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu (Osijek 7-9. prosinca 2015.); rad: „Međunarodna recepcija monodrame Slike Marijine Lydije Scheuermann Hodak“
2. Međunarodno znanstveno savjetovanje Miro Gavran - Prozni i Kazališni pisac 2015., (Nova  Gradiška 23.-24. listopada 2015.); rad:  „Igrokazi Mire Gavrana – forma, sadržaj, praktična primjena i principi poučavanja“
3. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti (Osijek 18-19. svibnja 2015.); rad: „Nasljeđe kulturne politike Josipa Jurja Strossmayera u prvoj polovici 20. stoljeća kroz prizmu osječke dramske kazališne kritike“
4. Dani hvarskog kazališta – Publika i kritika (Hvar 6-9. svibnja 2015.); rad: „Funkcije kazališne kritike u prvoj polovici 20. stoljeća“
5. 6. Hrvatski slavistički kongres (10-13. rujna 2014., Vinkovci); rad  „Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim novinama u prvoj polovici 20. stoljeća“
6. Dani hvarskog kazališta – Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju (7-10. svibanj 2014. Hvar); rad: „Osječko kazalište, kazališna kritika i novine u 1. svjetskom ratu“
7. Krležini dani (9-11. prosinca 2013. Osijek); rad: „Dramski kritičar Otto (Oton) Pfeiffer u osječkom listu Die Drau“
8. Dani hvarskog kazališta – Četiri desetljeća dana hvarskog kazališta dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskog kazališta (8.–11. svibnja 2013. Hvar); rad: „Ivan Krstitelj Švrljuga - kazališni kritičar Narodne obrane.“
9. Homo movens/Scenski pokret ili što i kako pokreće glumca, Dionizijev festival (UAOS, 2013. Osijek); rad: „Plesna umjetnost i kritička recepcija u osječkim dnevnim listovima Hrvatska/Narodna obrana i Hrvatski list/glas od 1907. - 1945. godine“
10. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Kultura, društvo, identitet – europski realiteti (20–21. ožujka 2013. Osijek); rad: „Devet godina djelovanja Josipe Glembay – kazališne kritičarke  Slavonische Presse od 1905. do 1913.“
11. Krležini dani (5-8. prosinca 2011. Osijek);  rad: „Osam godina djelovanja Dragana Melkusa – kazališnog kritičara  Narodne/Hrvatske obrane od 1909. do 1917.“
12. Krležini dani (6-9. prosinca 2010. Osijek);  rad: „13. godina djelovanja Ernesta  Dirnbacha – kazališnog kritičara Hrvatskog lista (1929-1941.)“
13. Komedija – zapostavljeni žanr?, Dionizijev festival (UAOS, ožujak 2010. Osijek);  rad: „Smijeh i suze ili tko se smije (u) Čehovu?“
14. Prandau - Kazališna baština Valpova (1809.–2009.), (siječanj 2010. Valpovo); rad: „Kazališni život Valpova kroz zbirku kazališnih djela obitelji Prandau“  – koautorstvo Katarina Žeravica
 
OBJAVLJENI RADOVI
1.  „Kazališni život Valpova kroz zbirku kazališnih djela obitelji Prandau“ u Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Sv. 31/2015., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Zagreb-Osijek, 2015.
2. „Osječko kazalište, kazališna kritika i novine u 1. svjetskom ratu“ u Dani hvarskog kazališta Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju, Sv. 41., broj 1., Književni krug Split, Split 2015. 
3. „Devet godina djelovanja Josipe Glembay – kazališne kritičarke  Slavonische Presse od 1905. do 1913.“ u Zbornik I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Kultura, društvo, identitet – europski realiteti, Odjel za kulturologiju; Sveučilište J. J. Strossmayera; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Osijek-Zagreb 2015.
4. „Dramski kritičar Otto (Oton) Pfeiffer u osječkom listu Die Drau“ u Zbornik Krležinih dana u Osijeku 2013. – Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU; Odsjek za povijest hrvatskog kazališta; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku; Filozofski fakultet Osijek, Zagreb – Osijek 2014.
5. „Ivan Krstitelj Švrljuga - kazališni kritičar Narodne obrane.“ u Dani hvarskog kazališta – Četiri desetljeća dana hvarskog kazališta dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskog kazališta, Sv. 40., broj 1., Književni krug Split, Split 2014. 
6. „Suvremeni cirkus – impresije jednog outsidera / Contemporary Circus – Impressions of an outsider“ – članak u web časopisu, svibanj 2014. http://unpackthearts.eu/articles
7. „Slavko Leitner“ u Hrvatski biografski leksikon, sv. 8., ur. Trpimir Macan, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2013.
8.  „Plesna umjetnost i kritička recepcija u osječkim dnevnim listovima Hrvatska/Narodna obrana i Hrvatski list/glas od 1907. do 1945. godine“ u Književna revija, 1-2/2013., Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2013.
9. „Kazališna kritika Dragana Melkusa u Narodnoj/Hrvatskoj obrani od 1909. do 1917.“ u Zbornik Krležinih dana u Osijeku 2011. - Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari – drugi dio, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU; Odsjek za povijest hrvatskog kazališta; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku; Filozofski fakultet Osijek, Zagreb – Osijek 2012.
10. „13. godina djelovanja Ernesta Dirnbacha – kazališnog kritičara Hrvatskog lista (1929-1941.)“ u Zbornik Krležinih dana u Osijeku 2010. - Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari – prvi dio, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU; Odsjek za povijest hrvatskog kazališta; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku; Filozofski fakultet Osijek, Zagreb – Osijek 2011.
11. „Tko se smije (u) Čehovljevim komedijama“ u Književna revija,  1/2011., Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2011.
 
ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
2008. - 2014.Znanstveno istraživački projekt Hrvatskog biografskog,  Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže, svezak 8, Osječki kazališni djelatnici – Slavko Leitner, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 2014.
 
FUNKCIJE
2016. - Član povjerenstva za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju
2016. - Član povjerenstva za znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost
2016. - Koordinator za provedbu Erasmus programa – razmjena, združeni studijski programi i međunarodni projekti 
2015. - Povjerenstva za praćenje ciljeva Programskih ugovora na Umjetničkoj akademiji u Osijeku – cilj Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja
2014. - Član upravnog odbora Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa 
2014. - Obnašatelj dužnosti tajnika Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa
2014. - Član Upravnog odbora Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa
2014. - Pomoćnik koordinatora za prelazak sustava Umjetničke akademije na Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Odsjek za kazališnu umjetnost
2013. – 2014.Voditelj studenata 2. godine diplomskog studija Kazališne umjetnosti pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku
2013. - Član povjerenstva za izdavačku djelatnost, Umjetnička akademija u Osijeku
2012. - 2014.Voditelj studenata 1. i 2. godine diplomskog studija Kazališne umjetnosti pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku
2011. - 2013.Zamjenik glavne urednice Biblioteke Ars Academica Sanje Nikčević 
2011. – 2012.Član Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Umjetnička akademija u Osijeku
2011. - Član izvršnog odbora društva Naša djeca, Osijek
2010. - Predstavnik Umjetničke akademije u skupštini društva Naša djeca, Osijek
2010. - 2013.Član odbora UAOS za prelazak sustava Umjetničke akademije na Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - kazališni odsjek
2010. - Suorganizator znanstvenog kolokvija (uz red.prof.dr.sc. Sanju Nikčević) Komedija – zapostavljeni žanr? u sklopu 3. Dionizijevog festivala: Igrom do smijeha, UAOS 
2010. - Član organizacijskog odbora Smotre sveučilišta u Osijeku
2010. - Koordinator Festivala znanosti u Osijeku
2009. - Član organizacijskog odbora 5. obljetnice Umjetničke akademije u Osijeku
2008. - 2014.Koordinator i administrator sustava MOZVAG - informacijski sustav za podršku Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) za UAOS – kazališni odsjek 
2008. - 2010.Sudionik u izvođenju teorijske nastave Dramskog studija UAOS
2008. - Član organizacijskog Odbora Međunarodnog susreta kazališnih i lutkarskih akademija – Dioniz, Umjetnička akademija u Osijeku 
 
UREDNIŠTVO
2014. - Glavni urednik (s Igorom Gajinom) monografije povodom obilježavanja deset godina rada Umjetničke akademije u Osijeku
2014. - Glavni urednik online časopisa za umjetnost i kulturu Artos, Umjetnička akademija u Osijeku 
2012. - Urednik knjige Sanje Nikčević Kazališna kritika ili neizbježni suputnik, Leykam international, Biblioteka Ars Academica, Osijek, 2012.
2011. - Suurednik (uz  red.prof.dr.sc. Sanju Nikčević)  Književna revija 1/2011., tematski broj Smijeh - Radovi sa znanstvenog kolokvija Komedija zapostavljeni žanr,Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2011.
 
NAGRADE I PRIZNANJA
2013. - Nagrada Vijeća Umjetničke akademije u Osijeku za izuzetno zalaganje u umjetničko-znanstvenim istraživanjima.
 
ČLANSTVA
2013. - HDKKT – Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa
2013. - AICT/IATC Međunarodno društvo kazališnih kritičara
2012. - HuAms – Hrvatsko udruženje za američke studije
2011. - Matica hrvatska
2011. - Naša Djeca
 

 


<< Nazad