25. travnja se neće održati nastava iz kolegija Povijest glazbe I.
Nadoknada nastave će biti u sljedeća dva termina predviđena u rasporedu- produžit će se za jedan sat seminara.
 
Sunčana Bašić
 

SRIJEDA, 19.IV 2017. 

I godina

15:15-16 POZNAVANJE INSTRUMENATA

17:30-19 SOLFEGGIO I

II godina

-

III godina

9-10:30 SOLFEGGIO III

14.30-16 SOLFEGGIO III

16-19 PRIREĐIVANJE ZA ANSAMBLE I    

IV godina

16-17:30 SOLFEGGIO IV

17:30-19 POLIFONIJA II

19-21 PRIREĐIVANJE ZA ANSAMBLE II

 

 

ČETVRTAK, 20.IV 2017.

I godina

14:30-16 SOLFEGGIO I

II godina

9-10:30 SOLFEGGIO II

13:30-15 POLIFONIJA I

16-17:30 SOLFEGGIO II

III godina

12-13 PRIREĐIVANJE ZA ANSAMBLE I    

13:30-15 POLIFONIJA I

15-16 PRIREĐIVANJE ZA ANSAMBLE I     

17:30-19 SOLFEGGIO III

IV i V godina  

8-11 OSNOVE KOMPOZICIJE kod Drakulić

U utorak, 18. travnja 2017. godine, održat će se izvanučionička nastava iz kolegija Povijest glazbe I. Studenti će posjetiti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.

 

Sunčana Bašić

Red.prof.art. Davor Bobić ovaj tjedan održati će nastavu prema sljedećem rasporedu:

 

UTORAK, 11.travnja 2017.

13.30 POLIFONIJA II

 

SRIJEDA, 12.travnja 2017.

15.30 POLIFONIJA I

18.30 OSNOVE KOMPOZICIJE

 

Učionica br. 29

Nastava iz kolegija Pedagoška praksa (diplomski studij) će se 11. travnja 2017. godine održati u Glazbenoj školi Franje Kuhača od 16:00 sati.