Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za novu glazbu

 

PIJANIST U GOSTIMA
Ivan Konev, DMA
Rusija / SAD
University of Wisconsin, River Falls, USA

10 sati, Predavanje:
Transkripcije Sergeja Rahmanjinova

14 sati, Seminar:
Metodika ruske klavirske škole. Tradicija i suvremenost.

Svečana dvorana Umjetničke akademije
21. ožujka (utorak) 2017.

Red.prof.art. Davor Bobić ovaj tjedan održati će nastavu prema sljedećem rasporedu:

 

SRIJEDA, 22.ožujka 2018.

 

15.30 POLIFONIJA I

17.00 POLIFONIJA II

18.30 OSNOVE KOMPOZICIJE

 

Učionica br. 29

Hospitiranje u glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku (nastava solfeggia) održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
Petak, 24. ožujka 2017.
16:00-16:45: 5. razred (Pušić, učionica br. 4)
16:45-17:30: 1. razred (Dojkić, učionica br. 15)
18:35:-19:15: 6. razred (Pušić, učionica br. 4)
 
Utorak, 28. ožujka 2017.
 
16:00-16:45: 4. razred (Pušić, učionica br. 4)
16:45-17:30: 1. razred (Dojkić, učionica br. 15)

Profesori Oliver i Drakulić će umjesto 23. ožujka raditi 21. ožujka prema rasporedu

 

OLIVER                                                         DRAKULIĆ

10:30-12 Solfeggio II godina                           10:30-12 Priređivanje III godina

12-13:30 Solfeggio IV godina              13-14:30 Osnove kompozicije

14:30-16 Solfeggio I godina                             14:30-17:30 Priređivanje IV godina

16-17:30 Solfeggio III godina                         

17:30-19 Solfeggio II godina                           17:30-19 Priređivanje III godina

Red.prof.art. Davor Bobić ovaj tjedan održati će nastavu u srijedu dana 8.ožujka prema sljedećem rasporedu:

 

13.30 OSNOVE KOMPOZICIJE

14.30 POLIFONIJA I

16.00  POLIFONIJA II

 

Učionica br.29