Prof.Drakulić  obavještava o naknadnoj nastavi:

Priređivanje za ansamble- III godina: ponedjeljak 23. sijećnja od 8:30 do 11:30

Konzultacije isti dan prema dogovoru

Nastava iz kolegija Dirigiranje i sviranje partitura održat će se u četvrtak 12.1.2017. prema rasporedu.

Krešimir Batinić, ass.

Red.prof.art. Davor Bobić ovaj tjedan održati će nastavu prema sljedećem rasporedu:

 

SRIJEDA 11.siječnja 2017.

 

POZNAVANJE INSTRUMENATA , 14.30 ( Ranogajec ass.)

POLIFONIJA I  15.30

POLIFONIJA II 17.00

OSNOVE KOMPOZICIJE 18.30

Nastava iz kolegija Pedagoška praksa za studente Diplomskog studija Glazbena pedagogija, ovaj će se tjedan održati u srijedu, 11. siječnja od 8:30 sati u sobi br. 36.

 

izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

Majda Milinović, ass.

9.1. i 11.1.2017. neće biti nastave iz kolegija Zbor.

Nastava će se održati u ponedjeljak 16.1.2017 u zgradi akademije prema rasporedu:

12h ženski i 12,45h muški

 

izv.prof.art.dr.sc. A.R. Jerković