Sistematski pregled za studente 1. godine preddiplomskog studija Likovna kultura održati će se prema sljedećem rasporedu:

 

UTORAK, 20.12.2016., 8 h   -   Basar, Bulaja, Gojkov, Granić, Jelenčić, Kos, Matagić, Međugorac                                                                 

 

UTORAK, 20.12.2016., 10:30 h    -  Mrganić, Mudnić, Patek, Radić, Sablić, Školka, Vaci, Vukelić

 

Sistematski pregled je obvezan i obavlja se u Zavodu za javno zdravstvo, Osijek, Drinska 8, soba 39, 225-755.

Napomena: obvezno ponijeti indeks jer bez ovjere dr. Juretić-Kovač neće biti moguće izvršiti testiranje indeksa te upis u II. semestar.

 

Nadležni tim:     dr.Dolores Juretić-Kovač, spec.školske i sveučilišne medicine

                             Bacc.med.techn. Gabrijela Kremer

                                                              

Nastava koja nije održana 21.10.2016. iz predmeta Obrada metala će se  održati 18.11.2016. od 14.00 - 16.00 sati. Redovna nastava će se održati prema rasporedu.

 

Dejan Duraković, v. pred.