Mole se studenti kojima je potreban potpis iz predmeta Digitalna grafika 1 da donesu indekse na potpis u četvrtak 23.2.2017 u prije podnevnim satima.

Prilikom predaje indeksa napomenuti da je za Digitalnu grafiku kod prof. Maje Matas.

Tomislav Marijanović, viši teh. sur.